یک فعال بخش مسکن مطرح کرد:
تفکیک وزارت راه و شهرسازی ضروری است
تفکیک وزارت راه و شهرسازی ضروری است

1399/07/30

دبیر کانون انبوه‌سازان مسکن کشور گفت: تجربه ۱۰ سال گذشته نشان می‌دهد که پس از ادغام وزارت مسکن و شهرسازی با وزارت راه و ترابری، مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی مورد حمایت کامل و همه‌جانبه قرار نگرفته است و کمبود میلیونی مسکن در کشور نیز گواه بر این موضوع است.
به گزارش اخبار ساختمان، فرشید پورحاجت در ادامه افزود: اگر قرار باشد که بخش مسکن کشور وضعیت مناسبی پیدا کند، باید اقدامی عاجل از سوی دولت و حاکمیت انجام شود و در غیر این صورت بازار مسکن، همچنان رهاشده خواهد ماند و مردم نیز به راحتی خانه‌دار نمی‌شوند.

وی افزود: تجربه ۱۰ سال گذشته نشان می‌دهد که پس از ادغام وزارت مسکن و شهرسازی با وزارت راه و ترابری، بخش مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی مورد حمایت کامل و همه‌جانبه قرار نگرفته است و کمبود میلیونی مسکن در کشور نیز گواه بر این موضوع است.

دبیر کانون انبوه‌سازان مسکن کشور تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی در طول این سالیان ادغام، نتوانسته نقش خود را به عنوان یک نهاد مدیریتی در حوزه ساخت و ساز به خوبی ایفا کند و مشکل خانه‌دار نشدن مردم و گرانی مسکن نیز به همین موضوع باز می‌گردد.

وی افزود: بهترین پیشنهاد در شرایط فعلی این است که وزارت راه و شهرسازی مجددا به دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی و راه و ترابری تفکیک شود تا به تاسی از این تفکیک وزارتخانه‌ای، مردم صاحب مسکن شوند.

پورحاجت گفت: تفکیک وزارت راه و شهرسازی، بخش خصوصی سازنده مسکن را صاحب یک وزارت مقتدر و جدا می‌کند که می‌تواند با همسویی با آن، زمینه‌ساز تولید مسکن در کشور و خانه‌دار شدن مردم شود.

وی افزود: پیشنهاد مشخص و راه حل انبوه‌سازان مسکن برای خانه‌دار شدن مردم، تفکیک وزارت راه و شهرسازی است و این کار می‌تواند کلید قفل خانه‌دار شدن مردم در شرایط اقتصادی فعلی کشور باشد.

ایسنا
akhbarsakhteman
اخبار ساختمان
@akhbarsakhteman