مسکن مهر هشتگرد امسال تکمیل می شود؟
مسکن مهر هشتگرد امسال تکمیل می شود؟

1399/04/22

عضو هیئت مدیره عمران هشتگرد با بیان این که حدود پنج هزار مسکن مهر معطل دستگاه های خدمات رسان هستند، گفت: در صورت تامین این خدمات، پرونده مسکن مهر هشتگرد تا پایان سال بسته می شود.
به گزارش اخبار ساختمان، مهدی رضیئی با بیان این که 35 هزار واحد مسکن مهر در دست اجرای شهر جدید هشتگرد حدود 95 درصد پیشرفت فیزیکی دارد، اظهار کرد: از این تعداد تاکنون 32 هزار و 662 واحد به مرحله پایان نازک کاری رسیده و نصبیات آنها در حال انجام است.

وی با اشاره به این که تا پایان مهرماه امسال 2300 واحد دیگر به مرحله پایان نازک کاری می رسند، افزود: پیشرفت فیزیکی محوطه سازی واحدهای مسکن مهر هشتگرد حدود 80 درصد است و 20 درصد باقیمانده نیز به دلیل مشکلات ناشی از عدم اجرای خدمات زیربنایی توسط دستگاه های خدمات رسان است.

وی یادآور شد: از 35 هزار واحد در دست اجرای مسکن مهر، هم اکنون 32 هزار و 440 واحد دارای شبکه آب هستند، از این تعداد برای حدود 9000 واحد سال گذشته و امسال شرکت عمران هشتگرد شبکه آب را اجرا کرده است.

وی بیان کرد: 29 هزار و 400 واحد مسکن مهر دارای انشعاب و برای حدود 22 هزار واحد (21800 واحد) نیز کنتور آب نصب شده است.

عضو هیئت مدیره شرکت عمران هشتگرد گفت: برای 31 هزار و 958 واحد مسکن مهر شبکه فاضلاب اجرا شده که 9000 واحد را شرکت عمران انجام داده است.

رضیئی با اعلام این که 29 هزار و 558 واحد دارای انشعاب فاضلاب بوده و خروجی فاضلاب 29 هزار و 369 واحد متصل شده است، اضافه کرد: 30 هزار و 700 واحد مسکن مهر دارای شبکه برق، 26 هزار و 540 واحد دارای تابلوی برق و 24 هزار و 400 واحد دارای کنتور برق هستند.

وی با بیان این که عمده مشکل واحدهای مسکن مهر هشتگرد گازرسانی است، اظهار کرد: برای 32 هزار و 490 واحد شبکه گاز اجرا شده که از این تعداد 26800 واحد علمک گاز دارند و برای 22 هزار و 500 واحد کنتور گاز نصب شده است.

وی گفت: در صورتیکه دستگاه های خدمات رسان به وظایف خود عمل کنند، پرونده مسکن مهر هشتگرد تا پایان سال بسته می شود.

تسنیم

برچسب ها:

مسکن مهر هشتگرد 
akhbarsakhteman
اخبار ساختمان
@akhbarsakhteman