رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان مطرح کرد:
آشفتگی نماهای ساختمان در گلستان
آشفتگی نماهای ساختمان در گلستان

1398/11/29

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان گفت: مسائل زیباسازی و نما یکی از معضلات شهرهای ما است که مقرر شده بود که طرح جامعی مصوب شود و ما پیگیر آن هستیم.
به گزارش اخبار ساختمان، محمد ابراهیم پور، در نشست خبری با اصحاب رسانه گلستان اظهارکرد: نظام مهندسی ساختمان گلستان ۹ هزار و ۶۰۰ عضو فعال در هفت رشته دارد که بیش از نیمی از آن ها پروانه اشتغال دارند.

وی افزود: پیگیر فعالیت ها در خصوص مقررات ملی ساختمان، مباحث بیست و چهارگانه و آموزش مهندسان هستیم.

ابراهیم پور گفت: فرهنگ سازی برای مردم ضرورت دارد زیرا بسیاری از مردم، انبوه سازان و نظام مهندسی را سرمایه گذار می دانند در حالی که اینطور نیست و برای ما حقوق بهره بردار و عمر مفید ساختمان بسیار مهم است.

وی با تاکید بر این که امروزه در اکثر ساختمان ها مقررات ملی رعایت می شود، افزود: حضور مهندسان به این امر مهم کمک کرده و با آمار قابل اثبات است.

ابراهیم پور اضافه کرد: نظام مهندسی، راه و شهرسازی، انبوه سازان و شهرداری مجموعه ای هستند که باید در جهت هم افزایی پیش بروند تا منجر به افزایش کیفیت ساخت و سازها شود.

وی اظهار کرد: هزینه خدمات طبق قانون نظام مهندسی در یک کمیته در سطح کشور تعین شده و به راه و شهرسازی اعلام می شود. این قیمت در استان ها تثبیت شده و نظام مهندسی حق دارد قیمت را تا ۲۵ درصد افزایش یا کاهش دهد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان با بیان این که نرخ سال ۹۸ در گلستان حدود ۲۰ درصد رشد یافته، گفت: متاسفانه قیمت همه مصالح در سال گذشته بیش افزایش چشم گیری یافته و هزینه خدمات ما مظلوم واقع شده است.

ابراهیم پور افزود: مسائل زیباسازی و نما یکی از معضلات شهرهای ما است که مقرر شده بود که طرح جامعی مصوب شود و ما پیگیر آن هستیم.

وی تأکید کرد: در سیل حضور فعال داشته و چند تیپ نقشه طراحی شد و از این امر سربلند بیرون آمدیم.

ابراهیم پور بیان کرد: عمر مفید ساختمان در کشور ۲۵ سال است و در استان ساختمان هایی داریم که بیش از این و یا کمتر از این عمر دارند و تلاش می کنیم با رعایت مقررات عمر مفید ساختمان ها را افزایش دهیم.

وی تصریح کرد: مباحث مقررات ملی ساختمان هر ساله بازنگری و به روزرسانی می شود و هرچند که از بسیاری از کشورها عقب هستیم اما تمام سعی ما این است با همراهی سایر دستگاه های مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان که مربوط به تعمیر و نگهداری ساختمان ها است، را اجرایی کنیم.

ابراهیم پور با بیان این که گلستان در آموزش مفاهیم و مقررات ملی ساختمان، در کشور پیش رو است، گفت: با تلاش نظام مهندسی امروزه خسارت حوادث طبیعی به حداقل رسیده است.

مهر
akhbarsakhteman
اخبار ساختمان
@akhbarsakhteman