معرفی نکات مهم درباره طراحی و قاب بندی ساختمان
معرفی نکات مهم درباره طراحی و قاب بندی ساختمان

1398/10/14

به مجموعه ای از بارهایی که بر ساختمان وارد شده و سازه بر اساس چگونگی مقابله با این بارها طراحی می شود، بار طراحی گفته می شود.
به گزارش اخبار ساختمان، در ساخت سازه باید تاثیر انواع بارهای وارد بر ساختمان به طور کامل مورد بررسی قرار گیرند. آن چه که در این مطلب به بیان آن می پردازیم، معرفی مهم ترین نکاتی است که در بار طراحی و قاب بندی ساختمان باید مورد توجه قرار گیرند. در ادامه با ما همراه باشید.

1_ میزان باری که مهندسین در طراحی سازه و پل باید در نظر بگیرند، شامل بارهای مرده، بار های زنده و بارهای وارد شده توسط عوامل محیطی مانند باد، زلزله، برف و باران می باشد. در دیگر انواع ساختارها مانند آب بندها، تانک های آب و فونداسیون ها باید مقاومت در برابر سیالات و فشار خاک نیز در نظر گرفته شود. از این رو در این موارد متخصصان برای اندازه گیری و تخمین این گونه بارها به مشورت با یکدیگر می پردازند.

2_ بارهای وارد شده بر طراحی سازه ها با استفاده از کدهای سازه های ملی و محلی شناسایی و مشخص می شوند. هم چنین استفاده از کدهای ساختاری برای مشخص کردن میزان بار اضافی که به طور ویژه بر مصالح ساختمانی مانند فولاد، بتن مسلح، آلومینیوم و چوب اعمال می شود، صورت می گیرد.

3_ از آن جایی که بعید به نظر می رسد میزان بار زنده، برف، باد، زمین لرزه و دیگر موارد به طور هم زمان فعالیت کنند، کدهای سازه ای این اجازه را می دهند که در زمان ترکیب بارهای مختلف، میزان بارهای وارد ناشی از آن ها کاهش یابد. با این حال در چنین مواقعی میزان بار مرده کاهش نمی یابد مگر این که باعث ایجاد تاثیر منفی شود. این رویداد در مواقعی مانند اندازه گیری نیروی بالابر روی یک پایه صورت می گیرد.

4_ برای بررسی میزان تاثیر گذاری اثرات پویا، از وسایل نقلیه در حال حرکت گرفته تا آسانسورها، پشتیبانی از ماشین آلات معکوس و غیره، که باعث افزایش بار زنده می شوند، از کدهای ساختمانی استفاده می شود.

5_ در مناطقی که نیروی باد یا زلزله کم می باشد، ساختمان های کم ارتفاع در ابتدا متناسب با بارهای زنده و مرده ساخته می شوند و با توجه به منطقه، میزان باد یا زلزله مورد بررسی قرار می گیرند. از این رو می توان در صورت لزوم میزان بار طراحی را اصلاح کرد. از سوی دیگر، برای ساختمان های مرتفع که در مناطق زلزله خیز یا مناطقی که بادهای شدید در آن ها می وزد، قرار دارند، طراحان باید در مراحل ابتدایی طراحی، الویت را به انتخاب سیستم های ساختاری مانند دیوارهای برشی یا قاب بندها که در برابر بارهای جانبی موثر قرار دارند، اختصاص دهند.

6_ همان طور که می دانید، سرعت باد با افزایش ارتفاع از سطح زمین افزایش می یابد. مقادیر فشار مثبت باد توسط ضریب فشار سرعت KZ به صورت جدول بندی شده ارائه می شود.

7_ سیستم مهاربند باد در هر جهت باید به گونه ای طراحی شود، که بتواند مجموع نیروهای باد را به قسمت های بادگیر ساختمان منتقل کند.

8_ برای ساختمان های مرتفع یا ساختمان هایی که از ظاهر غیر معمول برخوردار هستند، مطالعات تونل باد با استفاده از مدل هایی در مقیاس کوچک، میزان و توزیع فشارهای ناشی از باد را تعیین می کنند. در این گونه مدل ها باید ساختمان های مجاور که بر میزان بزرگی و جهت فشار هوا بر ساختمان مورد نظر تاثیر می گذارد نیز در نظر گرفته شوند.

9_ حرکت زمین ناشی از زمین لرزه باعث می شود ساختمان ها، پل ها و سایر سازه ها در نوسان باشند. در سازه ها، این حرکت موجب ایجاد حرکت های ساکن جانبی که در هر طبقه متمرکز شده اند، می شود. این نیروهای ساکن در بالای ساختمان ها بزرگ تر می باشد.

10_ میزان بزرگی بارهای ساکن به بزرگی زمین لرزه، وزن ساختمان، دوره طبیعی ساختمان، سختی و انعطاف پذیری قاب ساختاری و نوع خاک بستگی دارد.

11_ ساختمان هایی با یک قاب انعطاف پذیر که می توانند دچار تغییر شکل های عظیم و بدون فروپاشی شوند، ممکن است برای نیروهای لرزه ای کوچک تر در سازه هایی که به یک سیستم ساختاری شکننده وابسته هستند، طراحی شوند.

12_ تسونامی مجموعه ای از امواج قدرتمند است که بارهای جانبی هیدرواستاتیک و هیدرونامیکی بر روی سازه ها ایجاد می کند. به دلیل طغیان، کف می تواند بارهای سنگین اضافی زیادی را در جهت حفظ آب سیلاب به خود اختصاص دهد.

13_ نیروهای بالابر هیدرواستاتیک حتی بر ساختارهای تنگ آب که می توانند باعث ایجاد موج های تسونامی خطرناک شوند نیز تاثیرگذار می باشد. این امر مستلزم وجود سازه هایی است که با توجه به بارهای زیاد در اثر آواربرداری نیز طراحی شده اند.

ساختمانچی
akhbarsakhteman
اخبار ساختمان
@akhbarsakhteman