عضو کمیسیون عمران مجلس مطرح کرد:
وزارت راه باید مساکن 50 تا 80 متری بسازد
وزارت راه باید مساکن 50 تا 80 متری بسازد

1398/10/02

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: شهرداری تهران به جای مسکن‌سازی به دنبال خوابگاه‌سازی است، یعنی به جای حل کردن مسئله، به دنبال پاک کردن صورت مسئله هستند.
به گزارش اخبار ساختمان، مجید کیان پور (عضو کمیسیون عمران مجلس) با اشاره به برنامه ریزی شهرداری تهران و وزارت راه و شهرسازی برای تولید مسکن 30 متری در پایتخت، گفت: به نظر من این پروژه شهرداری بنیه و عقبه کارشناسی ندارد، زیرا اجرای این پروژه تبعات بسیاری را برای مردم به دنبال خواهد داشت.

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مسئولان شهرداری تهران هدف از تولید مسکن 30 متری را تأمین مسکن برای زوج های جوان اعلام کرده، اما قطعا هیچ زوجی قادر نخواهد بود که در چنین مسکنی زندگی کند.

شهرداری تهران به جای مسکن سازی به دنبال خوابگاه سازی است

وی گفت: به نظر می رسد که شهرداری تهران به جای مسکن سازی به دنبال خوابگاه سازی است، یعنی آنکه به جای حل کردن مسئله، به دنبال پاک کردن صورت مسئله است.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: برنامه شهرداری تهران برای تولید مسکن 30 متری مغایر با سیاست های کلی تولید مسکن است، همچنین این مسئله سیاست های کلی افزایش جمعیت را به زیر سوال می برد، زیرا هیچ جوانی حاضر نیست پس از ازدواج در این مساکن ساکن شده و صاحب فرزند شود.

کیانپور گفت: به نظر من اولویت وزارت راه و شهرسازی باید تولید مساکن 50 تا 80 متر باشد.

عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: شهرداری تهران و وزارت راه شهرسازی برای رفع مشکل کمبود مسکن در تهران باید ساخت مسکن استیجاری، تولید انبوه مسکن در شهرهای اقماری و بازآفرینی شهری و نوسازی بافت فرسوده را در دستور کار قرار دهند.

ایلنا
akhbarsakhteman
اخبار ساختمان
@akhbarsakhteman