زمان صدور پروانه ساختمانی کاهش می یابد
زمان صدور پروانه ساختمانی کاهش می یابد

1400/07/20

سخنگوی شورای شهر تهران از بررسی جزئیات طرح الزام شهرداری به کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی در صحن شورا خبر داد.
به گزارش اخبار ساختمان، علیرضا نادعلی با اشاره به برگزاری جلسه علنی شورای شهر تهران، گفت: در این جلسه جزئیات طرح الزام شهرداری به اصلاح فرآیندها و سامانه شهرسازی با رویکرد کاهش زمان صدور پروانه و گواهی‌های ساختمانی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. وی خاطرنشان کرد: یک فوریت این طرح در جلسه ۳۰ شهریور شورا به تصویب اعضا رسیده بود.

ورود شورای شهر تهران به حوزه کاهش زمان صدور پروانه که با هدف تسهیل فعالیت ساختمانی صورت می‌گیرد، نشان از برنامه دوره ششم مدیریت شهری برای اولویت‌بخشی به کسب درآمد از محل ساخت و‌ ساز دارد. برخی از اعضای شورای شهر تهران در دوره ششم نیز از دو ماه قبل که فعالیت خود را آغاز کردند، در تذکرات پیش از دستور به موضوع طولانی بودن فرآیند صدور پروانه و افزایش عوارض ساخت در برخی مناطق اشاره کرده و خواستار تجدید نظر فوری در این موضوع شدند.

این تذکرها و تصویب یک‌فوریت طرح کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی نشان می‌دهد شورای شهر تهران در این دوره روی درآمدهای حوزه شهرسازی که عمده آن از محل صدور پروانه حاصل می‌شود، حساب ویژه ای باز کرده‌اند.

اگرچه درباره ضرورت اصلاح فرآیند صدور پروانه ساختمانی و کاهش زمان آن تردیدی وجود ندارد، اما کارشناسان هشدار می‌دهند تسهیل فرآیند ساخت و‌ ساز در تهران باید با تمرکز بر نوسازی بافت‌های فرسوده صورت گیرد؛ ضمن اینکه سهولت در صدور پروانه نباید به اغماض درباره سقف جمعیت‌پذیری مناطق مختلف تهران منجر شود.

دنیای اقتصاد
akhbarsakhteman
اخبار ساختمان
@akhbarsakhteman