رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی خبر داد:
صدورمجوز تردد روزانه کامیون‌های حمل بتن
صدورمجوز تردد روزانه کامیون‌های حمل بتن

1400/07/18

رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی از اخذ مصوبه کمیسیون حمل و نقل شهرداری تهران برای تردد کامیون‌های حامل بتن آماده در سطح شهر خبر داد.
به گزارش اخبار ساختمان، محمد شکرچی زاده در مراسم رونمایی از تردد روزانه کامیون‌های حمل بتن آماده، اظهار کرد: 17 درصد جمعیت کشور در تهران ساکن هستند، این در حالی است که مساحت تهران معادل یک درصد کشور است.

وی ادامه داد: این تمرکز جمعیتی در تهران علاوه بر اهمیت ارتقای کیفیت بتن در خصوص مقابله با لرزه خیزی مهم است.

وی تاکید کرد: به همین دلیل مرکز تحقیقات با همکاری پلیس راهور و شهرداری تهران برای ارتقای کیفیت بتن امکان تردد روزانه کامیون‌های حمل بتن آماده در سطح شهر تهران فراهم کرده است.

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت: 81 کیلومتر سطح شهر تهران روی پهنه گسل اصلی زلزله است، گفت: از این رو بخش اصلی ساختمان های شهر با خطر زلزله مواجه هستند. بهسازی و مقاوم سازی ساختمان ها در دستور وزارت راه و شهرسازی و شهرداری قرار دارد.

رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی بیان کرد: تاکنون سه شرکت تولید بتن آماده مجوز تردد روزانه بنکرهای بتن را دریافت کرده اند.

وی درباره دلایل تلاش برای تردد روزانه کامیون‌های حمل بتن آماده، افزود: به دلیل سرمای شب کیفیت بتن کاهش می یابد و برای حفظ تازگی آن، آب به بتن اضافه شده و کیفیت بتن کاهش می یابد. بنابراین باید این محصول در زمان تولید به پروژه منتقل شود.

وی یادآور شد: شهرهای بزرگ دنیا اجازه تردد بنکرهای بتن داده می شود از سوی دیگر مردم نباید در ترافیک بماند. از این رو کمیسیون حمل و نقل شهرداری تهران با امکان تردد روزانه کامیون‌های حامل بتن آماده در ساعات به خصوصی از روز موافقت کرد.

تسنیم

برچسب ها:

بتن آماده 
akhbarsakhteman
اخبار ساختمان
@akhbarsakhteman