رئیس مجمع ملی صنعت مسکن:
دولت در حوزه مسکن کاری نکرده است
دولت در حوزه مسکن کاری نکرده است

1400/04/28

رئیس مجمع ملی صنعت مسکن تنها نهاد فعال در حوزه مسکن طی هشت سال گذشته را بانک مسکن معرفی کرد و دولت را در این زمینه کاملا تعطیل دانست.
به گزارش اخبار ساختمان، مجتبی بیگدلی افزود: مردم در زیر خط فقر که مسکن گران و استراتژیک ترین در سبد خریدشان است، کمر خُرد کرده اند در حالیکه برنامه های توسعه پنج ساله هر بار تکالیفی جدی در ارتباط با مسکن دارند.

رئیس مجمع ملی صنعت مسکن ادامه داد: امروز دیگر هر کودکی می داند که مسکن پیشرانِ اقتصاد است و با جداسازی وزارتخانه مسکن صد در صد خواهیم توانست این بخش را پویاتر کنیم.

بیگدلی افزود: هیچ اشکالی ندارد که ما بگردیم و علم و تکنولوژی را وارد کشور کنیم اما تقلید کورکورانه درست نیست.

وی یادآور شد: هیچ اشکالی ندارد که ما دم از کشورهای توسعه یافته بزنیم ولی نمی شود مدیر ما بی سوادترین باشد و بگوید مسکنِ مهر که بزرگ ترین پروژه عمرانی دولت بود مزخرف است.

بیگدلی با بیان اینکه مسئول و وزرایی که در رأس یک دولت جدید قرار می گیرند، خودخواهی نشان داده و طرحی نو در می اندازد، گفت: ما از حیث پروژه و کار محوری، همه مسائل را در ادغامِ وزارت راه و شهرسازی دفن کردیم.

وی با تاکید بر اینکه کارآفرینان باید امروز طرح خود را ارائه دهند و مجلس باید موجب شکوفایی آن گردد، گفت: وزارت راه و شهرسازی زیر بنایی و استراتژیک ترین وزارتخانه دولت است و ما همه اختیاراتِ مسکن را به آقای محمودزاده داده ایم.

بیگدلی افزود: با تمام احترامی که برای آقای محمودزاده قائلم، ارزش کار کارشناسی را به اندازه یک مهندسِ جوانِ سال دومی برای ایشان قائل نمی شوم. هیچ توهین هم نمی کنم.

وی ادامه داد: با دو و هفت دوم، پروژه مسکن ملی را بسته اند. هرچه ما گفتیم این پروژه ب ۱۰ میلیون هم تمام نمی شود، [کسی گوش نداد].

بیگدلی گفت: در پروژه ادغام یک واحد هم نساختند و فقط تیتر روزنامه ها با اسامی مسکن پاک و مسکن اجتماعی و خانه اولی ها زیبا شد.

وی افزود: ما فقط به باینک مسکن احسنت می گوییم که در استان های مختلف کارهایی کرده است واِلا دولت در حوزه مسکن کاملا تعطیل است.

بازار

برچسب ها:

بازار مسکن 
akhbarsakhteman
اخبار ساختمان
@akhbarsakhteman