اصلاح آیین نامه قانون حفظ کاربری اراضی
اصلاح آیین نامه قانون حفظ کاربری اراضی

1400/01/28

تبصره ۳ بند ز اصلاحی ماده ١ آیین نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها اصلاح شد.
به گزارش اخبار ساختمان، تبصره ٣ بند ز اصلاحی ماده ١ آئین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها موضوع تصویب نامه شماره ٨۵۶٢٢/ ت ۵۴٠٧۶ ه مورخ ١٣٩۶/٧/١۵ در رابطه با طرح‌های توسعه و عمران شهری و تغییرات بعدی آن و نیز ایجاد شهرک‌های مسکونی و افزایش محدوده شهرها به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر اصلاح شده است:

"طرح‌های توسعه و عمران شهری و تغییرات بعدی آن (تصویب و بازنگری) که به تصویب مراجع قانونی ذی‌ربط (شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) می‌رسد، نیاز به اخذ مجوز از کمیسیون ندارد.

ایجاد شهرک‌های مسکونی پس از تصویب مراجع ذی‌صلاح همچنین افزایش محدوده مصوب شهرها به صورت موردی به عنوان مغایرت اساسی با طرح جامع و تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با استفاده از اراضی که قابلیت کشت و تولید محصولات کشاورزی را نداشته باشد، در صورت تشخیص ضرورت توسط کمیسیون، از شمول عوارض ماده ۲ قانون معاف است.

ایمنا
akhbarsakhteman
اخبار ساختمان
@akhbarsakhteman