نمایندگان مجلس مصوب کردند؛
بافت فرسوده در اولویت تامین زمین باشد
بافت فرسوده در اولویت تامین زمین باشد

1400/01/18

نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت راه و شهرسازی را مکلف کردند که برای تأمین زمین مورد نیاز، بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی را در اولویت قرار دهد.

به گزارش اخبار ساختمان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز چهارشنبه و در نشست علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جهش تولید و تامین مسکن، با رای موافق به ماده۱۳ این طرح، وزارت راه و شهرسازی را موظف کردند به منظور تأمین زمین مورد نیاز این قانون، استفاده از اراضی درون شهری در بافت فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی، اراضی متصل به بافت شهری و اراضی دستگاه‌ها را در اولویت قرار دهد.

در تبصره ماده ۱۳ این طرح که توسط نمایندگان تصویب شد، آمده است: وزارت راه و شهرسازی موظف است ضمن استفاده از ظرفیت‌های توسعه اراضی موضوع این قانون، ظرف مدت یک سال نسبت به باز پس گیری آن دسته از اراضی واگذار شده قبلی که مطابق مفاد قرارداد احداث نشده است، اقدام نماید. متخلفات از اجرای این حکم به مجازات محکوم می‌شوند.

در ادامه این تبصره تاکید شده است که آئین نامه نامه اجرایی این ماده ظرف مدت دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌­رسد.

ایرنا

akhbarsakhteman
اخبار ساختمان
@akhbarsakhteman