تامین زمین مسکن ملی در استان همدان
تامین زمین مسکن ملی در استان همدان

1400/01/16

معاون مسکن اداره‌کل راه و شهرسازی همدان از تامین زمین طرح اقدام ملی مسکن خبر داد و گفت: بر این اساس ۶۰ هکتار از اراضی رباط شورین به شهر الحاق می‌شود.
به گزارش اخبار ساختمان، مجید صالحی‌امیر با بیان اینکه زمین مسکن ملی از رباط شورین تامین خواهد شد اظهار کرد: از ۶۰۰ هکتاری که قرار بود برای مسکن ملی اختصاص یابد، حدود ۱۰ درصد معادل ۶۰ هکتار اجازه داده شده تا به شهر اضافه شود.

وی با بیان اینکه اراضی مدنظر پس از تفکیک و مجوز شهرسازی به این مسکن اختصاص می‌یابد گفت: بر این اساس طی ۲ تا ۳ ماه آینده تفکیک زمین‌ها قطعی مشخص می‌شود و ساخت آنها آغاز می‌شود.

معاون مسکن اداره‌کل راه و شهرسازی استان همدان با بیان اینکه در طرح اقدام ملی مسکن ۱۸ هزار نفر ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد ثبت‌نام ۱۰ هزار نفر قطعی شده است تصریح کرد: در همدان با الحاق زمین کار ساخت و تامین مساکن ملی آغاز می‌شود اما در سایر شهرهای استان از مساکن مهر نیمه ساخت برای این امر استفاده می‌شود.

فارس
akhbarsakhteman
اخبار ساختمان
@akhbarsakhteman