تحلیلگران معتقدند:
تمایل مردم به خرید ملک با متراژ بالا است
تمایل مردم به خرید ملک با متراژ بالا است

1399/09/25

تحلیلگران معتقدند که احتمال سرعتگیری مجدد قیمتها در بازار مسکن پایین است و کاهش قدرت خرید مردم باعث شده تنها کسانی بتوانند وارد این بازار شوند که قدرت اقتصادی بیشتری دارند و آنها نیز تمایل دارند املاک با متراژ بالا بخرند.
به گزارش اخبار ساختمان، تابستان پر ماجرای اقتصاد ایران سرانجام تمـام شـد. در ایـن فصـل، رشد عجیب بازار بورس و سپس نزول شدید آن، بسیاری از بازارهای دیگر از جمله مسکن را تحت تاثیر قرار داد. در همین حال شیوع کرونا در جهان و تاثیرات اقتصادی آن، بر بازارهای مختلف بــه شدت احساس شد. در مرداد ماه و زمانی که بورس وارد فاز نزولی شد، بازار مسکن توانست بـا رشد 5 تا 10 درصدی، سوددهترین بازار اقتصاد ایـران باشد.

در همیـن حال، خبر راه اندازی بورس مسکن، نگرانی هایی را بابت رشد بیشتر سفته بازی در این بازار، ایجاد کرد. تلاش دولت برای دریافت مالیات از خانه های خالی نیـز از دیگـر موضوعاتـی بـود کـه بازار مسکن در میانـه تابستان را تحــت تاثیــر قــرار داد و در نهایـت، ممنوعیـت درج قیمت در آگهی های ملکی نیز بازار را به سمت غیر شفاف شدن پیش برد. همان روزها بـود کـه آمارها نشان داد هرچند قیمتها در تمام بازه های متراژی مسکن، در راه رشد است؛ اما واحدهای مسکونی با متراژ ۱۶۰ تا ۱۸۰ متر مربع بیشترین رشد قیمت را داشته اند. تحلیلگران معتقدند کاهش قدرت خریـد مـردم باعـث شده است تنهـا کسانی بتوانند وارد این بازار شوند که قدرت اقتصادی بیشتری دارند و آنها نیز تمایل دارند املاک بــا متراژ بالا را بخرند.

در همین حال ناتوانی از تبدیل خانه های قدیمی ساز بـه نوساز، باعث شده است مالکان بـه سمت تعمیرات اساسی و اقامت در همان خانه های قدیمی بروند و سرانجام اتفاق دیگری که در زمینه خرید و فروش خانه رخ داد، گرایش به سمت جنوب تهران بود. جایی کـه همچنان می توان خانه های بــا متراژ کم و قیمت پایینتر پیدا کرد.

اما این همه ماجرا نبود. در شهریور ماه، رشد بازار مسکن به نصف ماه قبل کاهش یافت. هرچند در پایان تابستان متوسط قیمت مسکن در تهران، رقم ۲۴ میلیون تومان در هر متر مربع را رد کرد؛ اما این رقم تنها پنج درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافته بود که نشان میدهد بازار مسکن در ۶ ماهه دوم سال احتمالا راه متفاوتی نسبت به نیمه اول سال در پیش خواهد گرفت.

بازار مسکن در مرداد ماه اولین نشانه های افت خود را با کاهش ۳۵ درصدی تعداد معاملات نشان داد و در شهریور نیز این روند ادامه پیدا کرد و تعداد معاملات ۸.۶ درصد کمتر از مرداد بود. این کاهش ها باعث شد برخی تحلیلگران بـه ایـن نتیجـه برسند که تنها دلیل رشد نسبی قیمت در شهریور ماه، کاهش ارزش پــول ملی نسبت بــه نرخ ارز است و پیش بینی شده است در سه ماهه پاییـز، تعداد معاملات، افت بیشتری داشته باشد که همین موضوع میتواند به ثبات قیمت منجر شود.

قبلا تصور میشد در صورت ریزش شدید شاخص بورس، موج خریدهای سرمایه ای مسکن به وجود بیاید؛ این اتفاق تا حدودی در مرداد ماه رخ داد؛ اما در شهریور و با تداوم نزول شاخص بورس، هیجان از مسکن نیز دور شد و به سمت دلار رفت.

کارشناسان میگویند از یکسو افزایش نــرخ ارز، سطح عمومی قیمتها را در اقتصاد کلان و اقتصاد مسکن افزایـش میدهد و از سوی دیگر بازار ارز، یکی از جایگزینهای بازار مسکن است. بایـد دیـد در جـدال ایـن دو نیـرو کـه در جهت عکس یکدیگر عمل میکنند؛ کدام یک پیروز خواهند شد؛ اما به طـور معمـول، قیمت مسکن همسو بـا نــرخ ارز حرکت کرده و خود را با آن تطبیق میدهد. در مجموع عمده کارشناسان و ناظران بازار مسکن معتقدند احتمال سرعت گیری مجدد قیمتها در بازار مسکن در نیمه دوم سال، بـالا نیست.

بازار

برچسب ها:

بازار مسکن 
akhbarsakhteman
اخبار ساختمان
@akhbarsakhteman