برندگان مسابقه عکاسی معماری سال ۲۰۱۹
در این گزارش تصاویر برگزیده مسابقه عکاسی دیجیتال سال ۲۰۱۹ از معماری ساختمانی را مشاهده می‌کنید.