تصاویری از معماری‌های عجیب در آفریقا
به گزارش اخبار ساختمان، معماری ویژه آفریقا در حقیقت مربوط به بخش آفریقای سیاه یا زیرصحرایی (مناطق جنوب صحرای بزرگ آفریقا) است. در شمال آفریقا، اسلام و مسیحیت تاثیر چشم‌گیری در معماری آن داشته اند. معماری آفریقا تحت تاثیر عوامل محیطی از جمله: منابع طبیعی، آب و هوا، پوشش گیاهی، اقتصاد و تراکم جمعیت مناطق مختلف انجام می گیرد. عوامل زیست محیطی و جمعیتی نقش مهمی در طراحی ساختمان‌های این سرزمین داشته‌اند. معروف‌ ترین شگفتی‌های معماری آفریقا در مصر باستان ساخته شده‌اند. در مجموعه عکس‌های زیر به صورت دیداری با بخشی از معماری زیبا و جالب آفریقا آشنا می شوید.