نگاهی به معماری خاص مساجد در کیش
به گزارش اخبار ساختمان، مساجد این جزیره تاریخی خلیج فارس از معماری ویژه و خاصی برخوردار است. هر چند در این دهه‌ها مساجدی جدید نیز در کیش ساخته شده اما معماری مساجد قدیم جزیره نیز کماکان از جلوه‌گری خاصی برخوردار است.