نمایشگاه صنعت ساختمان از قاب دوربین
به گزارش اخبار ساختمان، نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان در محلی دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران در حال برگزاری است. نوزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان از ششم تا نهم مردادماه ۱۳۹۸ در حال برگزاری است. ایسنا