مشکلات مسکن مهر اسدآباد تمامی ندارد
مشکلات مسکن مهر اسدآباد تمامی ندارد

1399/08/01

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان اسدآباد گفت: نداشتن سند تک برگی یکی از عمده مشکلات مسکن مهر سه جانبه شهرستان بوده که تاکنون برای این واحدهای سه جانبه مسکن مهر شهرستان سند تک برگی صادر نشده است.
به گزارش اخبار ساختمان، جواد کرمی در ادامه افزود: شهر اسدآباد دارای 3132 واحد مسکن مهر بوده که از این تعداد واحدها 464 واحد مربوط به تعاونی فروتن، 621 واحد در قالب مسکن مهر سه جانبه و 2047 واحد در قالب خودمالک هستند.

وی با اشاره به مشکل مسکن مهر سه جانبه شهرستان در رابطه با نداشتن سند تک برگی خاطر نشان کرد: طی جلسه ای به دستور فرماندار اسدآباد باید هر چه سریعتر مشکل و مطالبه چندین ساله مسکن مهر سه جانبه شهرستان با روان سازی صدور سند تک برگی توسط دستگاه های مرتبط به این امر مرتفع شود.

کرمی تصریح کرد: خوشبختانه مسکن مهر 464 واحدی فروتن دارای سند تک برگی هستند و مسکن خودمالک شهرستان نیز در این رابطه مشکلی ندارد.

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان اسدآباد در ادامه از ثبت نام 1297 نفر این شهرستان در سامانه طرح اقدام مسکن ملی خبر داد و گفت: متأهل یا سرپرست خانوار بودن متقاضی، سابقه سکونت پنج ساله در شهر، سبز بودن فرم «ج» که متقاضی فاقد زمین یا واحد مسکونی باشد و از تسهیلات یارانه ای مسکن استفاده نکرده باشد از جمله موارد تأیید افراد ثبت نام شده در سامانه برای طرح ملی مسکن به شمار می رود.

کرمی با بیان اینکه از مجموع ثبت نام کنندگان اسدآبادی تعداد 1029 نفر از متقاضیان ثبت نام کننده اسدآبادی در طرح مسکن ملی دارای شرایط لازم هستند، افزود: تاکنون فرم «ج» 158 نفر نیز قرمز بوده که به همین علت تأیید این افراد برای مسکن ملی منتفی است.

ایسنا

برچسب ها:

اسدآباد ،مسکن مهر 
akhbarsakhteman
اخبار ساختمان
@akhbarsakhteman