وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد:
با سوداگری در حوزه مسکن برخورد می‌شود
با سوداگری در حوزه مسکن برخورد می‌شود

1399/07/30

وزیر راه و شهرسازی از ارسال پیامک به ۱۹۲ هزار مالک خانه‌های خالی خبر داد و گفت: با واسطه‌گری و سوداگری در بخش مسکن به شدت برخورد می کنیم.
به گزارش اخبار ساختمان، محمد اسلامی یادآور شد: سامانه املاک و اسکان سال گذشته طراحی و رونمایی شد و چندی است که بارگذاری در این سامانه آغاز شده است.

وی بیان کرد: از دو ماه گذشته، پیامک در دو مرحله برای 102 هزار واحد و سپس 90 هزارواحد از مالکان خانه خالی جهت استعلام و راستی آزمایی ارسال شده است.

وی تاکید کرد: صاحبان خانه های خالی یا باید واحدهای خود را بفروشند و یا در بازار اجاره عرضه کنند. در غیر این صورت با اجرای قانون، مشمول مالیات می شوند.

وزیر راه و شهرسازی گفت: دستورالعمل و شیوه نامه ای تنظیم شده که بر اساس آن، صاحبان خانه های خالی و یا نیمه تمام می توانند در طرح اقدام ملی مسکن وارد شوند و واحدهایشان راعرضه کنند. در مقابل وزارت راه و شهرسازی، زمین مرغوب در اختیار این عده قرار می دهد تا جریان تولید و عرضه مسکن تداوم یابد.

اسلامی تصریح کرد: با واسطه گری و سوداگری در بخش مسکن به شدت برخورد می کنیم.

تسنیم
akhbarsakhteman
اخبار ساختمان
@akhbarsakhteman