معاون وزیر راه و شهرسازی توضیح داد:
معیار نرخ هر واحد مسکن ملی چیست؟
معیار نرخ هر واحد مسکن ملی چیست؟

1399/05/20

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: هم اکنون ساخت هر متر مکعب ۲.۵ تا سه میلیون تومان ناخالص، ممکن است هزینه داشته باشد. ممکن است در پایان کار قیمت کم یا زیاد شود که این بستگی به قیمت مصالح دارد.
به گزارش اخبار ساختمان، محمود محمود زاده، معاون وزیر راه و شهرسازی پیرامون مسئله مالی طرح اقدام ملی و این که متقاضیان چه مقدار باید برای هر واحد مسکونی پرداخت کنند، اظهار داشت: در ابتدای طرح اقدام ملی همچون طرح مسکن مهر اعلام شد که قیمت گذاری بر اساس قیمت تمام شده خواهد بود. در تمام طرح‌های مسکن حمایتی هم دولت سازنده نیست و مسئول ساخت، بخش خصوصی است. دولت فقط از طریق ارائه تسهیلات و تامین زمین برای ساخت حمایت می‌کند و مابقی هزینه‌ها بر عهده خود متقاضی است.

وی درباره مقایسه مبلغ قابل پرداخت متقاضیان در طرح اقدام ملی و مقایسه آن با طرح مسکن مهر، گفت: اگر کسی می‌خواهد قیمت را مقایسه کند باید آن را با بازار آزاد مقایسه کنند نه مسکن مهر امروز قیمت‌های ساخت و ساز قابل قیاس با مسکن مهر نیست. آن زمان قیمت مصالح و ابزار و... چیز دیگری بوده و الان بسیار بیشتر شده است.

محمودزاده درباره رقم ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان به ازای هر واحد مسکونی طرح اقدام ملی، اظهار داشت: این رقم تقریبی است و همانطور که عرض کردم از ابتدای کار گفتیم بر اساس قیمت تمام شده؛ هم اکنون ساخت هر متر مکعب ۲.۵ تا سه منیلیون تومان ناخالص، ممکن است هزینه داشته باشد. ممکن است در پایان کار قیمت کم یا زیاد شود که این بستگی به قیمت مصالح دارد.

محمودزاده در پایان درباره زمان تحویل این خانه‌ها تاکید کرد: تحویل این خانه‌ها بستگی به آورده مالی متقاضیان دارد و مدیریت پروژه تصمیم دارد زودتر بتواند کار را تحویل دهد.

بایار نیوز
akhbarsakhteman
اخبار ساختمان
@akhbarsakhteman