ماجرای پیامک به متقاضیان مسکن مهر
ماجرای پیامک به متقاضیان مسکن مهر

1399/05/15

مدیرعامل شرکت عمران در شهر جدید پردیس، گفت: آن دسته از مالکین مسکن مهر که واحد مسکونی آن‌ها به مرحله تحویل نرسیده است، اما این پیامک اخذ دفترچه قسط را دریافت کرده‌اند، می‌توانند در صورت تمایل، به منظور انجام اقدامات اولیه نسبت به ثبت مدارک خود اقدام کنند.

به گزارش اخبار ساختمان، ارسال پیامکی به متقاضیان مسکن مهر در شهر جدید پردیس، منجر به بروز ابهاماتی برای برخی از مالکین این واحدهای مسکونی شد. پیامکی با متن مندرج در تصویر، مذکور برای 15 هزار نفر از مالک‌های مسکن مهر پردیس ارسال شد. عبارت «بدینوسیله از جنابعالی برای آخرین بار دعوت می گردد که ...» در حالی در متن پیامک به کار رفته بود که برخی از متقاضیان تاکنون، هیچ اطلاعیه دیگری در ارتباط با تعیین و تکلیف واحد مسکونی خود، دریافت نکرده بودند.از طرفی، عده‌ای از متقاضیان مسکن مهر در مراجعه به سایت مذکور متوجه شدند که برای ثبت اطلاعات در فرم یاد شده، نیاز به ارائه کد قرارداد پنج ‌برگی دارند، درحالی‌که هیچ قراردادی با شرکت عمران شهر جدید پردیس تحت عنوان قرارداد پنج برگی امضاء نکرده بودند و این قرارداد را در اختیار نداشتند.

متقاضیانی که مسکن مهر آن ها تکمیل نشده است نیازی به اخذ دفترچه قسط ندارند

در همین راستا به منظور پیگیری و رفع ابهامات به وجود آمده به سراغ سید مهدی هدایت، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس رفتیم.

هدایت ضمن اشاره به این نکته که پیامک مراجعه برای دریافت دفترچه قسط به صورت عمومی برای لیست 15 هزار نفره مالکان مسکن مهر در شهر جدید پردیس ارسال شده است، گفت: این پیامک به صورت عمومی برای همه کسانی که واحد آنها تحویل نشده ارسال شده است اما آن دسته از مالکین مسکن مهر که واحد مسکونی آن‌ها به مرحله تحویل نرسیده است، اما این پیامک را دریافت کرده‌اند، می‌توانند در صورت تمایل، به منظور انجام اقدامات اولیه نسبت به ثبت مدارک خود اقدام کنند.

هدایت، ادامه داد: تنها افرادی که واحدهای مسکونی آن‌ها در گذشته آماده شده است یا در دستۀ افتتاح مردادماه قرار دارد، می‌بایست به منظور گرفتن کارت قسط اقدام کنند و سایر مالکین که واحد مسکونی آن‌ها تکمیل نشده است، نیازی به اخذ دفترچه تسهیلات ندارند.

وی در پایان در ارتباط با رفع نگرانی از مالکین واحدهای مسکن مهر پردیس گفت: متقاضیانی که واحد مسکونی آن‌ها تکمیل نشده است، نیازی به گرفتن دفترچه قسط ندارند و اصلا نگران این پیامک نباشند.

فارس

برچسب ها:

مسکن مهر پردیس 
akhbarsakhteman
اخبار ساختمان
@akhbarsakhteman