نگاهی به ارزش معاملات مسکن در تیرماه
نگاهی به ارزش معاملات مسکن در تیرماه

1399/05/08

بررسی آمار وزارت راه و شهرسازی حاکی از آن است که ارزش معاملات بازار مسکن تهران طی خرداد امسال بالغ بر ۲۵ هزار میلیارد تومان بوده است.
به گزارش اخبار ساختمان، بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی طی تیرماه امسال 12234 فقره قرارداد خرید و فروش مسکن در مناطق 22گانه تهران ثبت شده است. این تعداد در مقایسه با ماه قبل از آن (خردادماه 99) حدود 28 درصد افزایش یافته است.

در خرداد 99 ارزش معاملات مسکن 17 هزار و 980 میلیارد تومان بود. این در حالی است که ارزش معاملات ماه گذشته بازار مسکن تهران با رشد حدود 40 درصدی (39.43 درصد) به 25 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

در اردیبهشت ماه امسال نیز ارزش معاملات مسکن تهران حدود 16 هزار میلیارد تومان بود که نسبت به اولین ماه سال کاهشی بود. ارزش معاملات تیرماه سال گذشته 4 هزار 898 میلیارد تومان بود.

تسنیم