رئیس فضای سبز شهرداری منطقه 3 مطرح کرد:
اجرای طرح توسعه فضای سبز عمودی
اجرای طرح توسعه فضای سبز عمودی

1399/04/14

توسعه عمودی فضای سبز برای کاهش آلودگی هوا و توسعه فضای سبز شهری در خیابان میرداماد، بزرگراه‌های منطقه و ساختمان‌های بلندمرتبه در حال اجراست.
به گزارش اخبار ساختمان، «پدرام طلوعی» رئیس فضای سبز شهرداری منطقه 3 با بیان این خبر گفت: «اجرای طرح توسعه فضای سبز عمودی در بدنه و فضاهای بدون استفاده ساختمان‌ها در منطقه با هدف افزایش سهم سرانه فضای سبز برای شهروندان آغاز شد. در این طرح یکسری خدمات تشویقی برای جلب مشارکت شهروندان برای گسترش فضای سبز و توسعه فضای سبز عمودی شهرها در ساختمان‌های بلندمرتبه و متراکم می‌توان شاخص‌هایی برای پدید آوردن شهری سالم در بازه زمانی بلندمدت ایجاد کرد.»

وی افزود: «تاکنون نرده‌های خیابان میرداماد با متراژ 300‌متر طول با فضای سبز عمودی که شامل 700 گیاه پیچک، نسترن و پیچ امین‌الدوله تزیین شده است و ایجاد فضای سبز عمودی در بزرگراه‌های شهید همت و کردستان و نمای بیرونی ساختمان شهرداری منطقه 3 در دستور کار قرار دارد.»

همشهری آنلاین