بررسی جزئیات معاملات مسکن در خرداد ماه
بررسی جزئیات معاملات مسکن در خرداد ماه

1399/04/08

قیمت خرید و فروش یک متر آپارتمان در خرداد ماه نسبت به سال قبل با رشد ۴۲ درصدی روبرو بوده است.
به گزارش اخبار ساختمان، براساس آمار منتشره از سوی بانک مرکزی قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در بنگاه‌های معاملات ملکی به ۱۸ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد ۴۲.۵ درصدی روبرو بوده است.

آمار‌ها حاکی از آن است که در خرداد ۹۹ تعداد معاملات اپارتمان‌های مسکونی در شهر تهران به ۱۰ هزار و ۸۰۰ واحد رسیده که نسبت به ماه مشابه سال قبل حدود ۸۰ درصد رشد داشته است.


تعداد معاملات انجام شده در ماه مورد بررسی نشان می‌دهد از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۱۵.۵ درصدی بیشترین معاملات را به خود اختصاص داده است.

مناطق ۲ و ۴ نیز براساس تعداد معاملات به ترتیب با سهم ۹.۱ درصدی و ۸.۸ درصدی در رتبه‌های بعدی معاملات قرار گرفته اند.

به طور کلی ۳/۷۳ درصد از کل معامالت در شهرتهران در خرداد ماه مربوط به ۱۰ منطقه شهرو به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق ۵، ۲، ۴، ۱۰، ۱۴، ۷، ۱، ۸، ۱۱ و ۳ بوده است.

در بین مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده مربوط به منطقه یک با رقم ۴۱ میلیون و ۲۰۰ تومان و کمترین قیمت مربوط به منطقه ۱۸ با رقم ۸ مییلیون و ۸۹۰ هزار تومان بوده است.
تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۹ با افزایش ۸.۳ درصدی نسبت به سال قبل به ۲۳ هزار و ۳۰۰ واحد مسکونی رسیده است.

بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در خردادماه سال ۱۳۹۹ حاکی از رشد به ترتیب معادل ۲۷.۶ و ۳۰.۷ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل است.

میزان

برچسب ها:

بازار مسکن ،تهران