در زمستان سال قبل؛
تورم نهاده های ساختمانی چقدر رشد کرد؟
تورم نهاده های ساختمانی چقدر رشد کرد؟

1399/02/31

شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در فصل زمستان ١٣٩٨ به عدد ٤٥٧.٤ رسید که این رقم نسبت به شاخص فصل قبل (٤٢١.٨)، ٨.٤ درصد افزایش داشته است.
به گزارش اخبار ساختمان، گزارش شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران فصل زمستان ١٣٩٨ بر مبنای سال پایه ١٣٩٠ از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در فصل زمستان ١٣٩٨ به عدد ٤٥٧.٤ رسید که این رقم نسبت به شاخص فصل قبل (٤٢١.٨)، ٨.٤ درصد افزایش داشته است.

درصد تغییرات شاخص قیمت نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل ٢٨.٣ درصد بوده است که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل (٢٧.٤) ٠.٩ واحد درصد افزایش داشته است.

درصد تغییرات میانگین شاخص چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ١٣٩٨ نسبت به میانگین شاخص چهار فصل منتهی به زمستان سال ١٣٩٧ معادل ٣٥.١ درصد بوده که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل (٤٢.٢) ٧.١ واحد درصد کاهش داشته است.

در فصل زمستان سال١٣٩٨ شاخص قیمت گروه «آهن آلات میلگرد پروفیل درب و پنجره و نرده» با ٣٤, ٧ درصد افزایش نسبت به فصل قبل بیشترین تأثیر را در شاخص کل داشته است. گروه «چوب» با ٧.٦ درصد و گروه «تأسیسات مکانیکی و انواع عایق حرارتی» با ١٣.٦ درصد افزایش به ترتیب رتبه‌های بعدی تأثیرگذاری در افزایش شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران داشته‌اند. همچنین از بین تمامی گروه‌ها، گروه «سیمان، بتن، شن و ماسه» با ٠.٠ درصد و گروه «شیشه» با ٠.٠ درصد تغییر نسبت به فصل قبل هیچ سهمی در افزایش شاخص نداشته اند.

شاخص اقلام اصلی

شاخص گروه سیمان، بتن، شن و ماسه در زمستان ١٣٩٨ به ٤٠٣.٩ واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل ٠.٠ درصد بدون تغییر و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٣.٦ درصد افزایش نشان می‌دهد.

شاخص گروه گچ و گچ کاری در زمستان ١٣٩٨ به ٤٣٨.٤ واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل ١.١ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٠.١ درصد افزایش داشته است.

شاخص گروه انواع بلوک، سفال وآجر در زمستان ١٣٩٨ به ٣٧٥.٣ واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل ٢.٦ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٤١.٥ درصد افزایش نشان می‌دهد.

شاخص گروه موزاییک، کاشی و سرامیک در زمستان ١٣٩٨ به ٣٩٨.٤ واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل ٣.٥ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٠.٩ درصد افزایش داشته است.

شاخص گروه سنگ در زمستان ١٣٩٨ به ٣٧٦.٨ واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل ٠.٦ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٢٨.٠ درصد افزایش نشان می‌دهد

شاخص گروه آهن آلات میلگرد، پروفیل، درب و پنجره و نرده در زمستان ١٣٩٨ به ٥٥١.٩ واحد رسیده است که در مقایسه با فصل قبل ٣٤.٧ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٩.٤ درصد افزایش نشان می‌دهد.

شاخص گروه چوب در زمستان ١٣٩٨ به ٦٠٤.٢ واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل ٧.٦ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٩.٣ درصد افزایش نشان می‌دهد.

شاخص گروه ایزوگام و قیرگونی و آسفالت در زمستان ١٣٩٨ به ٥٥٩.٧ واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل ٦.٢ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٤.٤ درصد افزایش نشان می‌دهد.

شاخص گروه شیرآلات بهداشتی در زمستان ١٣٩٨ به ٥٦٦.٥ واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل ١.٤ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٤.٩ درصد افزایش نشان می‌دهد.

شاخص گروه تأسیسات مکانیکی و انواع عایق حرارتی در زمستان ١٣٩٨ به ٦٤٢.١ واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل ١٣.٦ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣١.٧ درصد افزایش نشان می‌دهد.

شاخص گروه "یراق آلات درب و پنجره" در زمستان ١٣٩٨ به ٥٨٠, ٦ واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل ٠, ٩ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٢٦, ٠ درصد افزایش نشان می‌دهد.

شاخص گروه "نقاشی ساختمان" در زمستان ١٣٩٨ به ٦٣٠, ٣ واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل ٠, ٧ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٣, ٠ درصد افزایش نشان می‌دهد.

شاخص گروه "تأسیسات برقی" در زمستان ١٣٩٨ به ٧٠٨, ١ واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل ٩, ٥ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٢٧, ٣ درصد افزایش نشان می‌دهد.

شاخص گروه "شیشه" در زمستان ١٣٩٨ به ٤٠٤, ٤ واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل ٠, ٠ درصد بدون تغییر و نسبت به فصل مشابه سال قبل ١١, ٣ درصد افزایش نشان می‌دهد.

شاخص گروه "خدمات" در زمستان ١٣٩٨ به ٣٤٥, ٩ واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل ٠, ٢ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٢٣, ١ درصد افزایش نشان می‌دهد.

مهر