آشنایی با پدستال و کاربرد آن در صنعت ساختمان
آشنایی با پدستال و کاربرد آن در صنعت ساختمان

1399/05/03

به ستون های بتنی کوتاه که عموما بر روی پی های بتنی اجرا شده و بر روی آن ها صفحه زیرستون و سپس ستون های فلزی نصب می شوند، پدستال می گویند. پدستال ها ستون های کم آرماتور و حتی بدون آرماتور هستند.

به گزارش اخبار ساختمان، همان گونه که در بالا اشاره شد، پدستال ها ستون های بتنی کم آرماتور و یا بدون آرماتوری هستند که روی پی های بتنی اجرا شده و بر روی آن ها صفحه های زیر ستون نصب می شود. سپس بر روی این صفحه های زیرستون، ستون های فلزی نصب می شوند.

به بیان دیگر می توان پدستال ها را به عنوان یکی از اجزای قائم فشاری در نظر گرفت که نسبت ارتفاع به بعد جانبی آن ها کمتر از سه است.

به طور کلی از پدستال ها برای هم تراز کردن ستون هایی که با یکدیگر اختلاف ارتفاع دارند، استفاده می شود. بیش ترین موارد استفاده از پدستال ها در سازه های صنعتی است. از ویژگی های این ستون ها می توان به عرض زیاد و ارتفاع کم آن ها اشاره کرد. این ویژگی سبب می شود که این گونه ستون ها از قابلیت تحمل مقاومت فشاری بالا برخوردار باشند.

مقاوم سازی پدستال ها از جمله نکات مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد. در برخی موارد استفاده از پدستال ها در مراکز صنعتی صورت می گیرد. از این رو در شرایطی امکان انتقال ارتعاشات ناشی از سیستم ها به پدستال ها وجود دارد. در صورت بروز چنین اتفاقی، ممکن است بتن ترک خورده و یا ورقه ورقه شوند.

آن چه که در این شرایط به منظور مقاوم سازی پدستال ها مورد استفاده قرار می گیرد، به کارگیری الیاف FRP است که از ایجاد خوردگی و پوسیدگی پدستال ها جلوگیری به عمل می آورد. مقاوم سازی پدستال ها به دلایل مختلفی صورت می گیرد که از جمله می توان به افزایش طول عمر آن ها، بالا بردن مقاومت برشی، ایجاد مقاومت در پدستال ها در برابر خوردگی و کنترل آن ها برای ایجاد هرگونه ترک خوردگی اشاره کرد.

کاربرد پدستال

استفاده از پدستال ها در ساختمان سازی به دلایل مختلفی صورت می گیرد که از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

* استفاده از پدستال ها در زمانی که در نظر داشته باشیم ستون های اکسپوز یا همان ستون هایی که در معرض دید هستند، از کف به بالا باشد، صورت می گیرد.
* از پدستال در مواقعی که قسمتی از ستون های فلزی داخل خاک مدفون می باشد، استفاده می شود. دلیل استفاده از پدستال در این شرایط، جلوگیری از پوسیدگی ستون های فلزی در قسمتی که در داخل خاک قرار گرفته، است.
* در مواقعی که در نظر داشته باشیم در بخش زیرین ساختمان از ستون های فلزی استفاده نکنیم، می توانیم پدستال ها بتنی را جایگزین کرده و با استفاده از آن ها یک پی جدید تولید نماییم.
* به کارگیری پدستال ها در مواقعی که در قسمت زیر زمین ساختمان به ارتفاعی حدود ۳ متر نیاز داشته باشیم، صورت می گیرد.
* در مواقعی که از لنگر در پای ستون استفاده شده نباشد یا به تعداد کم مورد استفاده قرار گرفته باشد، از پدستال استفاده می کنیم.
* در شرایطی که ارتفاع ستون فلزی زیاد باشد از پدستال ها در جهت مهار کردن عرض کم آن ها در قسمتی که در سمت پی قرار دارد، استفاده می شود.

عملکرد پدستال

حال سوال این جاست که عملکرد پدستال ها به چه شکلی صورت می گیرد؟ عملکرد پدستال به گونه ای است که استفاده از آن ها از تماس خاک با ستون های فلزی یا چوبی جلوگیری به عمل می آورد.

این عملکرد از آن جهت حائز اهمیت است که در صورتی که ستون های فلزی یا چوبی به طور دائم در تماس با رطوبت و خاک باشند، دچار خوردگی و پوسیدگی می شوند. از این رو اجرای پدستال ها در ایجاد فاصله مناسب ستون ها از سطح زمین نقش داشته و از پوسیدگی آن ها جلوگیری به عمل می آورد.

استفاده از پدستال ها می تواند شرایط مناسب برای برپایی سازه در تراز مشخص را ایجاد نماید. این عمل در زمانی که ضخامت فونداسیون کم بوده و طول ستون ها زیاد است صورت می گیرد. استفاده از پدستال ها در این شرایط امکان کاهش طول ستون ها به مقدار مورد نظر کاهش می دهد. به کارگیری این ستون های بتنی می تواند سطح بحرانی فونداسیون ها را به صورت قابل ملاحظه ای افزایش دهد.

نکات جانبی استفاده از پدستال ها

رعایت نکات و توصیه هایی برای اجرای پدستال ها مهم و حائز اهمیت است. یکی از نکاتی که در این زمینه باید رعایت شود، استفاده از پدستال ها تنها در زمانی که لنگر در پای ستون نیست، در غیر این صورت محاسبات آن ها باید به شکل ستون های بتنی صورت گرفته و آرماتورهای مورد نیاز آن محاسبه شود.

از دیگر نکاتی که در اجرای این ستون های بتنی باید به رعایت شود، استفاده از یک شبکه آرماتور ضعیف برای جلوگیری از خرد نشدن سطح پدستال است. این شبکه در زیر صفحه زیر ستون اجرا می شود.

ساختمانچی

برچسب ها:

پدستال ،بتن ،ساختمان سازی