وضعیت بغرنج ساختمان سازی در یاسوج
وضعیت بغرنج ساختمان سازی در یاسوج

1398/12/06

استان کهگیلویه وبویراحمد درکنار مشکلات متعدد در حوزه ساختاری و زیربنایی که در نهایت به توسعه نیافتگی آن منجر شده در زمینه صنعت ساختمان سازی و رکود و بی نظمی حاکم بر آن نیز وضعیتی بغرنج و ناموزون را در ساختار شهری خود تجربه می کند.
به گزارش اخبار ساختمان، نبود ضابطه و عبور از قوانین و مقررات در ساخت وسازهای برخی شهرهای استان به گونه‌ای است که مسئولان و متولیان امر نظارت بر این مهم را بسیار سخت و تا حدودی بی فایده توصیف کرده‌اند.
آنگونه که آمارها و تحلیل‌های کارشناسان و متولیان امر در زمینه صنعت ساختمان در کهگیلویه وبویراحمد حکایت دارد، شهر یاسوج به لحاظ ساخت و سازهای غیرمجاز وضعیتی بغرنج تر در این زمینه را تجریه می کند و حتی جزو چند شهر نخست کشور است.

رئیس هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان کهگیلویه وبویراحمد در این زمینه اذعان می کند که وی معتقد است که به همان میزان که نظارت های فنی و مهندسی در ساخت و سازها از سوی ناظران باید تشدید ، مستمر و بازدارنده باشد نوع نگاه، رویکرد و فرهنگ مردم نیز باید نسبت به این مهم تغییر کند.

وضعیت صنعت ساختمان سازی در استان و مبلمان شهری ناموزون و نامناسب است و البته نمی توان تنها یک عامل را دلیل این بی نظمی ها و وضعیت نامطلوب ساخت و سازها در شهرهای استان دانست.

فرید یزدان پناه افزود: وضعیت ساختمان سازی در وهله نخست در استان نیازمند یک بازنگری اساسی و آسیب شناسی جدی است و البته هر نهاد و متولی در این راستا باید وظایف و رسالت ذاتی خود را بشناسد و با تکیه بر قوانین و مقررات و تعهد برای رفع چالش های موجود این صنعت وارد میدان شوند.

وی تصریح کرد: حتی بر اساس برخی گزارش ها شهر یاسوج اکنون به لحاظ صنعت ساختمانی یکی از شهرهای بی نظم شناخته شده و میزان غیرمجاز بودن ساخت و سازها در این شهر به شدت رو به افزایش و نگران کننده است.

وی بیان کرد: عطش افزایش تراکم و تعداد طبقات، بدون درنظرگرفتن اصول فنی و معماری در شهر یاسوج سیما و کالبد شهری پایتخت طبیعت ایران را با چالش جدی مواجه کرده که در صورت ادامه این روند ناموزون تبدیل به فاجعه‌ای در سال‌های آینده خواهد شد.

یزدان پناه همچنین اهمال و کوتاهی متولیان امر و برخی سوء مدیریت ها را از عوامل اساسی در افزایش و بروز چالش‌های صنعت ساختمان سازی در استان از جمله شهر یاسوج ذکر کرد.

کمیسیون ماده ۱۰۰ عاملی عامل تشدید کننده ساخت و سازهای غیرمجاز

وی تاکید کرد: نگاه و رویکرد غلط در برخی شهرداری‌ها به موضوع کمیسیون ماده ۱۰۰ به عنوان منبع درآمدی خود یکی از مهمترین دلایل بروز و افزایش میزان ساخت و سازهای غیرمجاز است.

رئیس هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان کهگیلویه و بویراحمد درآمدهای حاصل از اجرای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها را کاذب و خارج از اصول و قوانین شهرسازی دانست و افزود: تمرکز و سرمایه گذاری بر روی این اصل خود پیش زمینه‌ای برای تمایل برخی سودجویان در زمینه ساخت و سازهای غیرمجاز شده است.

وی یادآور شد: درآمدی که از محل ساخت و سازهای غیرمجاز، فروش تراکم، حذف پارکینگ نصیب شهرداری‌ها می‌شود جزء امتیازهای منفی شهرداری محسوب می‌شود.

یزدان پناه یاداور شد: برخی شهرداری‌ها به جای اینکه با اعمال مکانیسم‌ها و روش‌های قانونی مانع از بروز تخلف شهروندان شود، اجازه می‌دهند تا تراکم و تعداد طبقات افزایش پیدا کند و سپس با دور زدن قانون در قالب فروش تراکم و یا حذف پارکینگ اقدام به جریمه نقدی شخص متخلف می‌کنند که به هیچ وجه این مهم کارساز نبوده است.

البته ساخت و سازهای غیرمجاز تنها به افراد دارای تمکن مالی و افزایش تراکم و تعداد طبقات در شهرها مربوط نمی‌شود، بلکه وضعیت ساخت و سازها در حومه شهرها به ویژه روستاها و مناطق اطراف شهر یاسوج نیز وضعیتی بغرنج و نگران کننده دارد.

رئیس هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان کهگیلویه و بویراحمد همچنین به برخی راهبردها و رویکردهای جدید برای عبور از این چالش اشاره کرد و گفت: مهمترین اصل و رویکرد این نهاد بویژه در دوره مدیریت جدید فرهنگ سازی و نهادینه کردن امر نظارت با کمک رسانه ها و سایر نهادهای فرهنگی و اجتماعی است.

یزدان پناه همچنین فعال شدن کمیته نظارت عالیه در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان را یاداور شد و گفت: مهمترین کارکرد این کمیته نظارت بر روند کار ناظران است و ناظر ساختمان را مکلف می کند که گزارش های کار و نظارت های مستمر بر یک سازه و ساختمان را باید مستند و بر پایه شاخص ها و و منطبق با اصول و نظام نامه سازمان نظام مهندسی باشد.

یزدان پناه همچنین از راه اندازی سیستم الکترونیکی ارجاع در نظام خدمات مهندسی ساختمان این نهاد اشاره کرد و گفت: در این سیستم طراح و ناظر یک ساختمان یکی نیستند و همین امر تا حدودی ضعف ها، ایراد ها و برخی سهل انگاری ها در امر نظارت مهندسان ناظر را نیز شناسایی می کند.

رئیس هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان کهگیلویه وبویراحمد تصریح کرد: هم اینک حدود چهار هزار نفر اعضای سازمان نظام مهندسی کار نظارت بر ساخت و سازها در سطح استان را بر عهده دارند.

کهگیلویه وبویراحمد با حدود ۱۶ هزار و ۲۴۹ کیلومتر مربع و با جمعیتی افزون بر ۷۰۰ هزار نفر دارای یک درصد مساحت و یک درصد جمعیت کشور در جنوب غربی ایران واقع شده است.

این استان با ۲ اقلیم متفاوت و توپوگرافی خاص خود دارای هشت شهرستان، ۱۷ شهر و یکهزار و ۶۷۶ روستای دارای سکنه است.

ایرنا