11 اسفند ماه:
قیمت خاموت در بازار آهن چقدر است؟
قیمت خاموت در بازار آهن چقدر است؟

1399/12/11

بررسی قیمت ها در بازار آهن نشان می دهد که هر کیلو خاموت 8 در بازار به قیمت 14 هزار و 300 تومان به فروش می‌رسد.

به گزارش اخبار ساختمان، خاموت بخشی از یک شاخه میلگرد است که خم می شود و المانهای قائم و طویل را محافظت می کند و وطیفه آن مقاومت در برابر نیروهای برشی و پیچشی است. با این شرایط قیمت خاموت نیز متاثر از قیمت آهن آلات و به ویژه قیمت میلگرد خواهد بود.

قیمت خاموت در بازار آهن به شرح زیر است:

قیمت خاموت
نوع خاموت و سایز قیمت (تومان)
خاموت 8 14.300
خاموت 10 13.200
خاموت مهندسی 8 14.400
خاموت مهندسی 10 13.300
خاموت سنجاقی 8 14.400
خاموت سنجاقی 10 13.300

 

نظرات کاربران
نام
ایمیل
نظر شما
akhbarsakhteman
اخبار ساختمان
@akhbarsakhteman