نقش تعاونی های مسکن در اقتصاد سوئیس
نقش تعاونی های مسکن در اقتصاد سوئیس

1398/06/13

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: با وجود اینکه سوئیس مهد بانکداری و سوداگری دنیاست اما در اقتصاد داخلی این کشور حرف اول را تعاونی‌های مسکن و روستایی می‌زنند که بیش از ۵۰ درصد اقتصاد سوئیس را تشکیل داده‌اند.
به گزارش اخبار ساختمان، علیرضا محجوب در مراسم قدردانی از تعاونی‌های برتر البرز که در باشگاه میلاد کرج برگزار شد گفت: تعاونی یک بنگاه برای سوداگری اقتصادی نیست بنابراین اگرچه در قالب و شمایل یک بنگاه ظهور پیدا می کند اما در فلسفه تعاون سود تعریف نشده و معنا ندارد.

محجوب افزود: وقتی در تشکیلاتی سود معنا ندارد بنابراین رأی نیز براساس سرمایه نیست و همه حتی با وجود تفاوت میزان سرمایه یک رأی دارند، پس پایش، استحکام و توجه به تعاونی خواسته همه تعاونی‌هاست و ما در مجلس این را دنبال می‌کنیم.

این نماینده مجلس ادامه داد: تعاونی علیه سوداگری و سوداندوزی است و این بهترین شکل متناسب با فرهنگ اسلامی و ایرانی ماست، در این هفته تعاون جا دارد مسئولت دولت و مجلس را در این خصوص یادآوری کنیم.

وی با بیان اینکه متاسفانه به تعاونی‌ها کم توجهی شده است خاطرنشان کرد: امروز می‌بینیم که اقتصاد بسیاری از کشورها حول تعاونی‌هاست، به عنوان نمونه با وجود اینکه سوئیس مهد بانکداری و سوداگری دنیاست اما در اقتصاد داخلی حرف اول را تعاونی‌های مسکن و روستایی می‌زنند که بیش از ۵۰ درصد اقتصاد سوئیس را تشکیل داده‌اند، بنابراین لازم است نسخه‌هایی که در دانشگاه پیچیده می‌شود به تعاونی‌ها هم نگاه کند.

ایسنا

برچسب ها:

مسکن ،اقتصاد ،تعاونی 
akhbarsakhteman
اخبار ساختمان
@akhbarsakhteman