سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد:
لزوم افزایش ارائه تسهیلات در حوزه مسکن
لزوم افزایش ارائه تسهیلات در حوزه مسکن

1399/12/13

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مجلس به دنبال این است که بانک‌ها حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش ساخت مسکن اختصاص دهند. این موضوع در قانون بودجه با اختصاص 360 هزار میلیارد تومان به ساخت مسکن پیگیری می‌شود.
به گزارش اخبار ساختمان، مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره لزوم تخصیص سالانه حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش مسکن گفت: حمایت تسهیلاتی از بخش مسکن دارای اهمیت فراوانی است. درحال حاضر میزان تولید مسکن سالانه کمتر از ۴۰۰ هزار واحد در سال است. این درحالی است که به صورت رسمی بر اساس طرح جامع مسکن، سالانه باید یک میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شود.

بانک‌ها باید تامین مالی مسکن را پوشش دهند

وی در ادامه افزود: بانک ها باید میزان تسهیلات پرداختی خود به بخش مسکن را افزایش دهند. بر اساس گزارش‌های کارشناسی، حداقل ۲۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها معادل بیش از 300 هزار میلیارد تومان باید به بخش مسکن تخصیص داده شود.

طغیانی با بیان اینکه باید از بخش ساخت مسکن حمایت شود، گفت: شاهد آن هستیم، سالانه کمتر از پنج درصد کل تسهیلات پرداختی بانک به بخش مسکن اختصاص می‌یابد. درصد بالای از تسهیلات بخش مسکن هم مربوط به وام خرید مسکن است. تسهیلات بخش ساخت مسکن هم باید افزایش پیدا کند.

نماینده مردم اصفهان در پایان تصریح کرد: مجلس به دنبال این است که بانک‌ها حداقل ۲۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی خود را به بخش ساخت مسکن اختصاص دهند. البته این موضوع در قانون بودجه نیز با اختصاص 360 هزار میلیارد تومان به حوزه ساخت مسکن پیگیری می‌شود و قطعا بازار مسکن را به سمت آرامش هدایت خواهد کرد.

فارس
akhbarsakhteman
اخبار ساختمان
@akhbarsakhteman