مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند تشریح کرد:
وضعیت تحویل واحدهای مسکن مهر پرند
وضعیت تحویل واحدهای مسکن مهر پرند

1399/12/03

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند گفت: مالکان ۳۰۰۰ مسکن مهر در پرند واحدشان را یکسال است تحویل نگرفته اند.
به گزارش اخبار ساختمان، محسن وطن‌خواهی، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند در خصوص آخرین وضعیت تحویل واحدهای مسکن مهر در این شهر جدید گفت: حدود ۹۰ هزار واحد مسکن مهر در شهر جدید پرند برنامه‌ریزی و ساخته شد که حدود ۸۱ هزار واحد از آن تاکنون به متقاضیان تحویل شده است.

او افزود: بیش از سه هزار واحد مسکن مهر ساخته ایم که بیش از یکسال است، مالکان آنها واحد را تحویل نگرفته اند و اخطارهای لازم به این منظور به این افراد داده شده است.

گفتنی است، مجموع واحدهای مسکن مهر شهر جدید پرند ۹۵ هزار و ۷۴۴ واحد است که هزار و ۴۹۸ واحد آن در فاز ۳، تعداد ۱۷ هزار و ۲۳۲ واحد در فاز ۴، تعداد ۲۶ هزار و ۳۳۲ واحد در فاز ۵، تعداد ۴۹ هزار و ۷۶۲ واحد در فاز ۶ و ۹۲۰ واحد نیز در سایر فازها بارگذاری شده است.

پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

برچسب ها:

مسکن مهر پرند 
akhbarsakhteman
اخبار ساختمان
@akhbarsakhteman