فرمول دولت؛ نرخ مسکن را کاهش می‌دهد؟
فرمول دولت؛ نرخ مسکن را کاهش می‌دهد؟

1399/10/24

یک کارشناس و فعال بازار مسکن درباره نوسانات و افزایش قیمت مسکن موضوعاتی را بیان کرد که در گزارش زیر خواهید خواند.
به گزارش اخبار ساختمان، محسن فلکی کارشناس و فعال بازار مسکن درباره افزایش قیمت مسکن گفت: مسکن و افزایش بیش از 500 درصدی و خارج از عرف آن باعث شده تا مسكن از كالای مصرفی به كالای سرمایه ای و لوكس و دست نیافتنی تبدیل شود.

وی ادامه داد: البته پیشتر در سلسله یادداشت ها و بیان دیدگاه ها که در رسانه ها منتشر شد پسوند محال را برای خانه دار شدن بسیاری از جوانان با این شرایط و افزایش 500 درصدی قیمت مسکن مطرح کردم که خانه دار شدن به آرزوی دست نیافتنی برای قشر متوسط و ضعیف است.

این کارشناس مسکن افزود: قطعا به جرات می توان گفت وجه مشترک گفتمان اکثر کارشناسان اقتصادی و صاحب نظران حوزه مسکن نبود برنامه هدفمند، مشخص و راهبردی سنجیده برای مدیریت بازار مسکن از سوی مسئولین حکایت دارد.اگر چه تحولات چند ماه اخیر به خوبی نشان می دهد بخت و اقبال مسکن به دلیل کاهش انتظار تورمی جامعه تنها باعث شده است مسکن حداقل افزایش بیش از پانصد درصدی را تجربه نکند!

وی با تاکید بر اینکه گمان بسیاری از عموم بر این است که مسکن تغییرات خفیفی در این دو ماه اخیر داشته است، تصریح کرد: این درحالی است که نگارنده اعتقاد دارد این تغییرات خفیف در اصل توقف افزایش بیش از 500 درصدی قیمت است نه کاهش قیمت مسکن حتی به صورت خفیف.

فلکی یادآور شد: به عبارت دیگر جایی برای افزایش قیمت مسکن نمانده است وقتی توانی برای تهیه خریدار وجود ندارد‌.

فرمول دولت جلوگیری از افزایش بیشتر نه کاهش قیمت مسكن

وی اضافه کرد: اگر از نگاهی دیگر به موضوع افزایش قیمت مسکن نگاه بیاندازیم مسئولین به جای همت بر چاره جویی برای کاهش قیمت مسکن تمام اهتمام و برنامه خود را (البته اگر خوشبینانه بگویم اهتمام و برنامه ای وجود داشته باشد) برای نه کاهش بلکه جلوگیری از افزایش بیشتر از 500 درصدی مسکن گذاشته اند.

از سوی دیگر توجه به این مهم ضروری است که سطح قیمت ها هم سازنده را مردد در ساخت و حتی پیش فروش مسکن به دلیل نبود تقاضا کرده است و هم خریدار مسکن را فرسنگ ها از خرید یا حتی پیش خرید دور کرده است. پس برای جامعه نه تنها اکنون بلکه برای سالیان دور نیز تهیه مسکن در شرایط حاضر که شاهد رشد 500 درصدی قیمت هستیم و از طرفی تدبیر و راهکار و راهبرد مشخصی برای آینده مسکن یافت نمی شود همچنان آرزویی محال است‌.

راهکار چیست؟

فلکی با اشاره به اینکه در وهله نخست تغییر دیدگاه نسبت به مسكن به عنوان نیاز اساسی خانواده می تواند از تكرار چند سال یك بار افزایش سرسام آور قیمت مسكن جلوگیری كند‌، بیان کرد: در وهله دوم وظیفه دولت تامین مسكن مناسب برای تمام دهك های جامعه است اگر چه در دولت های مختلف حركت ها و كارهای انجام شده ولی هیچكدام نتوانستند به قول 40 ساله كه در باب مسكن داده شده است جامعه عمل بپوشانند.

لذا ساخت مسكن ارزان مانند مسكن مهر، مشاركت دولت با انبوه سازان، احیا و كارآمد كردن تعاونی مسكن ادارات و وزارت خانه ها و از همه مهمتر احیای بافت فرسوده شهر ها می تواند برای ساخت مسكن ارزان و خروج از ركود راهکار موثر و تدبیری اصولی باشد البته اگر اراده ای برای خاتمه دادن به دغدغه ها برای تامین مسكن مردم وجود داشته باشد.

یکتا پرس

برچسب ها:

بازار مسکن ،قیمت مسکن 
akhbarsakhteman
اخبار ساختمان
@akhbarsakhteman