بررسی پروانه‌های صادرشده در تهران و سایر شهرها؛
مروری بر وضعیت بازار ساخت و ساز در تابستان 99
مروری بر وضعیت بازار ساخت و ساز در تابستان 99

1399/10/23

نتایج طرح "گردآوری اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های کشور" در تابستان 99 حاکی از افزایش 39 درصدی واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های احداث ساختمان در کل کشور است.

به گزارش اخبار ساختمان، کاهش 4.9 درصدی واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان توسط شهرداری تهران و افزایش ‌٣٩.٣ درصدی آن در شهرداری‌های کل کشور در تابستان ٩٩ نسبت به تابستان ٩٨ از نتایج طرح "گردآوری اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های کشور" بود.

بررسی نتایج طرح "گردآوری اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های کشور" در فصل تابستان سال ١٣٩٩ نشان می‌دهد:

 

بیشتر بخوانید: ساخت و ساز در تهران کاهش یافته است

الف- شهر تهران

در تابستان سال ١٣٩٩، تعداد ١٣٨٢٢ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌ تهران، پیش‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته حدود ٧,٨ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ٤.٩ درصد کاهش داشته است. ‏متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانه‌های احداث ساختمان ٧.٦ واحد بوده است که ٨,٣ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ١٤.٠ درصد کاهش داشته است.

مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث ساختمان‌ صادرشده از سوی شهرداری‌ تهران در تابستان ١٣٩٩ بالغ ‌بر ٢٤٢٦ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود ٦,٤ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ٩.٠ درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زیربنای این دسته از پروانه‌ها در دوره‌ی مورد بررسی حدود ١٣٣٤ مترمربع بوده است.

ب- کل نقاط شهری کشور

در تابستان سال ١٣٩٩، تعداد ١٣٧٤٣١ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌های کشور پیش‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته حدود ٣٤,٥ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ٣٩.٣ درصد افزایش داشته است. ‏

متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه‌ی احداث ساختمان ٢.٨ واحد بوده که در تابستان ١٣٩٩ صادرشده است و نسبت به فصل گذشته حدود ٢٩ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ٢٨.٩ درصد افزایش داشت.

نسبت به فصل گذشته ٣٣,٩ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ٤٦ درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زیربنا در این پروانه‌ها ٥٢٤ مترمربع بوده است.

 

بیشتر بخوانید: شروط نامتعارف شهرداری برای صدور جواز ساخت در پایتخت

آریا

akhbarsakhteman
اخبار ساختمان
@akhbarsakhteman