مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین تشریح کرد:
طرح مسکن ملی در مهرگان به کجا رسید؟
طرح مسکن ملی در مهرگان به کجا رسید؟

1399/10/22

مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین گفت: در قالب طرح ملی مسکن ساخت حدود ۸۰۰ واحد مسکنونی در ناحیه شهری مهرگان قزوین به سقف دوم رسیده است.
به گزارش اخبار ساختمان، ابراهیم مبارک‌قدم اظهار کرد: یک هزار و ۵۰۰ نفر ظرفیت جدید ثبت نام در قالب طرح ملی مسکن اختصاص یافته است و در قالب این طرح ساخت حدود ۸۰۰ واحد مسکن ملی در ناحیه شهری مهرگان قزوین به سقف دوم رسیده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان افزود: همچنین روند اجرایی احداث بیشتر ساختمان‌های مسکن ملی از اول دی‌ماه جاری در ۹ شهر و شهرستان کوچک استان قزوین یعنی شهر‌های آبیک، اسفرورین، اقبالیه، الوند، بویین‌زهرا، بیدستان، تاکستان، خرمدشت و محمودآباد نمونه توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شروع شده است؛ که تاکنون درخواست ۲۹۲ نفر از اهالی این ۹ شهر تایید نهایی شده و در طرح ملی مسکن افتتاح حساب داشته‌اند.

مبارک‌قدم با بیان اینکه در این ۹ شهر مجموعاً هزار و ۴۵۵ نفر برای دریافت مسکن ملی ثبت نام کردند، ادامه داد: از این تعداد فرم ج ۷۹۰ متقاضی سبز شده و از این جمعیت هم تاکنون درخواست ۲۹۲ نفر از اهالی این ۹ شهر تایید نهایی شده و فقط ۲۰ درصد کل متقاضیان این شهر‌ها در طرح ملی مسکن افتتاح حساب داشته‌اند که وجوه واریزی ۱۹۴ متقاضی هم به اجرای طرح تخصیص یافته است.

وی با بیان اینکه بیشترین متقاضی مسکن ملی در شهر‌های کوچک استان مربوط به شهر بوئین‌زهرا است، گفت: در شهرستان بوئین‌زهرا در مجموع ۷۲۶ نفر در طرح ملی مسکن ثبت نام کردند که استعلام فرم ج ۳۱۹ نفر سبز شده و تاکنون درخواست ۱۳۳ متقاضی تایید نهایی شده که وجوه واریزی ۸۴ متقاضی هم به پروژه یادشده تخصیص یافته است.

ایلنا
akhbarsakhteman
اخبار ساختمان
@akhbarsakhteman