جزئیات بودجه ۱۴۰۰؛
بودجه عمرانی وزارت راه افزایش یافت
بودجه عمرانی وزارت راه افزایش یافت

1399/09/12

بررسی لایحه پیشنهادی بودجه دولت در سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد اعتبارات عمرانی وزارت راه و شهرسازی ۳۲ درصد نسبت به بودجه مصوب امسال افزایش یافته است.
به گزارش اخبار ساختمان، در لایحه بودجه سال 1400 کل کشور اعتبارات عمرانی (تملک دارایی و سرمایه‌ای) وزارت راه و شهرسازی با رشد 32 درصدی نسبت به بودجه مصوب سال 99 به 1200 میلیارد تومان افزایش یافته و پیش بینی شده است.

بودجه عمرانی مصوب سال جاری وزارت راه و شهرسازی حدود 935 میلیارد تومان بود.

تسنیم

برچسب ها:

بودجه 1400 
akhbarsakhteman
اخبار ساختمان
@akhbarsakhteman