استثنائات تمدید قراردادهای اجاره ابلاغ شد
استثنائات تمدید قراردادهای اجاره ابلاغ شد

1399/09/12

موارد مستثنی در تمدید قراردادهای اجاره اماکن مسکونی، که در جلسات 43 و 46 ستاد ملی کرونا تصویب شده بود، ابلاغ شد.
به گزارش اخبار ساختمان، محمود واعظی، رئیس دفتر ریاست جمهوری موارد «استثنأ» در «تمدید قراردادهای اجاره اماکن مسکونی» را برای اجرا به وزیر کشور ابلاغ کرد.

موارد«مستثنی» از مصوبه جلسه 26 ستاد ملی کرونا (8 تیرماه 1399) در مورد «تمدید قراردادهای اجاره اماکن مسکونی»، در جلسات 43 و 46 ستاد ملی کرونا مشخص و تصویب و پس از تایید رئیس جمهور ابلاغ شد.

براساس این ابلاغیه، موارد مستثنی از مصوبه جلسه 26 ستاد ملی مقابله با کرونا در مورد قراردادهای اجاره اماکن مسکونی شامل سه مورد است:

1-چنانچه مالک به منظور تخریب واحد مسکونی و احداث ساختمان جدید، پروانه ساختمانی اخذ کرده باشد.
2- چنانچه مستاجر تا یکماه پس از تمدید قرارداد اجاره جدید، مابه‌التفاوت مال الاجاره رابه موجر پرداخت نکرده باشد.
3- چنانچه به تشخیص مرجع صالح رسیدگی کننده، نیاز مالک(موجر) به دلیل ازدواج اولاد ذکور وی به ملک مسکونی مورد اجاره احراز شود.

در واقع اگر یکی از این سه استثنا وجود داشته باشد، تمدید قرارداد اجاره اماکن مسکونی مشمول بندهای مصوبه جلسه 26 ستاد ملی مقابله با کرونا نمی شود.

متن ابلاغیه ستاد ملی مقابله با کرونا در مورد موارد مستثنی در تمدید قرارداد اجاره اماکن مسکونی در فایل پیوست در دسترس است.

آریا

برچسب ها:

تمدید اجاره نامه 
akhbarsakhteman
اخبار ساختمان
@akhbarsakhteman